APC er Dan­marks stør­ste
pen­sions­mæg­ler

Når du skal finde hoved og hale på din pension, er APC Forsikringsmæglere de rette at tage kontakt til. Med 5 stjerner på Trustpilot og den højeste vurdering blandt pensionsudbydere, er det ikke bare noget vi siger. Læs her et udpluk af, hvad de mest tilfredse af vores kunder siger om os:


Fremragende 4,9/5

Læs hvordan vi håndterer brugeranmeldelser her

PRØV PEN­SIONS-​BEREG­NE­REN OG SE,
HVOR STOR PEN­SION DU KAN FÅ


Pensions­rådgivning i øjenhøjde

Et møde med APC er som en uddan­nel­se i pen­sion. Vores råd­gi­ve­re sør­ger for, at du for­står din pen­sion, uan­set om du væl­ger at bli­ve kun­de eller ej. Vores mål er, at dine beslut­nin­ger fore­ta­ges på et oplyst grund­lag. Vi ønsker at uddan­ne dan­sker­ne og tager os ger­ne den tid der skal til, for at du føler dig tryg ved selv at tage beslut­nin­ger om, hvor og hvor­dan din pen­sion skal inve­ste­res.

Vores rådgivning er helt uforpligtende. To ud af tre pensionstagere, som APC afholder møde med, får forventeligt flere penge til sig selv, når de går på pension. Hver tredje pensionstagere, modtager alene gratis rådgivning om deres pension, fordi APC anbefaler at lade deres pensionsopsparing blive, hvor den er i dag.

Uan­set om vi har kun­ne hjæl­pe dig til en stør­re pen­sion, eller om vi end­nu ikke har mødt dig på et af vores kon­to­rer, skal du have mulig­he­den for at for­stå din pen­sion. På pen­sions­eks­per­ten.dk skri­ver vores ana­ly­ti­ke­re om emner der har sær­lig rele­vans for dig og din pen­sion. Og så er du selvføl­ge­lig også meget vel­kom­men til at kon­tak­te os for at afta­le et ufor­plig­ten­de møde, med en af vores råd­gi­ve­re.

Vil du vide, om du kan få fle­re pen­ge til dig selv, når du går på pen­sion?
Et møde hos APC om pensionsopsparing er gratis og uforpligtende. Vi glæder os til at se dig!

MERE I PENSION VED AT SKÆRE I OMKOSTNINGER.

Læs mere

VI HAR KUN DINE INTERESSER FOR ØJE.

Læs mere

FRIT VALG BLANDT ALLE RELEVANTE PENSIONS­SELSKABER.

Læs mere

VI OVERVÅGER DIN PENSION, SÅ DU IKKE BEHØVES.

Læs mere

VI REDDER DIG FRA PENSIONSJUNGLEN, OG SKJULTE GEBYRER.

Læs mere

VORES “SAMMENLIG­NINGSMASKINE” FINDER DET BEDSTE FOR DIG.

Læs mere